Benner

Wednesday, 1 May 2013

Windows 7 Loader

             
             ဘယ္ေဆာ့ဝဲကုိပဲ သုံးသုံး ဝင္းဒုိး ၇ ကုိ အတီဗိတ္ လုပ္လုိ႕ မရဘူးဆုိလွ်င္ ေအာက္က လင့္မွာ ေဒါင္းျပီး အတီဗိတ္ လုပ္ႀကည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ကြန္ျပဴတာကုိ ရီစတတ္ခ်ပါ။ ျပန္တက္လာရင္ ေငြေပးစရာ မလုိဘဲ အတီဗိတ္ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
                                                   သစ္ယာအုိက္

No comments: